گویندگی

[vc_row][vc_column][toranj_double_carousel_container show_nav=”yes” autoplay=”yes” duration=”4″][toranj_double_carousel_item bgcolor=”#0033aa” title=”The” big_title=”Meditation1″ add_socials=”yes” image=”849″ instagram=”https://www.instagram.com/pouraliam/”]

مدیتیشن ۱

1398 – مدیتیشن با محوریت تنفس و تمرکز بر مرکز قلب مرتضی پورعلی مدیتیشن ۱[/toranj_double_carousel_item][toranj_double_carousel_item bgcolor=”#5e1600″ title=”The” big_title=”Fadak” add_socials=”yes” image=”833″ instagram=”https://www.instagram.com/pouraliam/”]

فدک

1395 – آهنگسازی و گویندگی مرتضی پورعلی در مجموعه مستندهای تبلیغاتی قطارهای پنج ستاره فدک فدک[/toranj_double_carousel_item][toranj_double_carousel_item bgcolor=”#000000″ title=”Crying” big_title=”Time” add_socials=”yes” image=”600″ instagram=”https://www.instagram.com/pouraliam/”]

هنگام گریه

1390 – هنگام که گریه میدهد ساز شعر: نیما یوشیج آهنگساز و گوینده مرتضی پورعلی هنگام گریه[/toranj_double_carousel_item][toranj_double_carousel_item bgcolor=”#004f84″ title=”Official Websites of” big_title=”MortezaPourAli” add_socials=”yes” image=”848″ instagram=”https://www.instagram.com/pouraliam/”]

بازگشت

ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است 🌹 بازگشت به صفحه اصلی[/toranj_double_carousel_item][/toranj_double_carousel_container][/vc_column][/vc_row]