مرهم 2010

آلبوم مرهم – تكنوازي سنتور – اصفهان سل (چپ كوك)

آهنگساز و نوازنده سنتور : مرتضی پورعلی

سازندگان سنتور نه خرك سل كوك: مجيد و حميد صفري – صدابردار : عليرضا تجويدي نژاد –

ضبط در ارديبهشت ماه هزار و سيصد و هشتاد و نه خورشيدي – استوديو آواي شباهنگ (استاد تجویدی)

تهران – ايران


1- آوازی اصفهان، قسمت اول

2-قطعه مرهم (چهارمضراب اصفهان)

3-بداهه نوازی ضربی در اصفهان

4-آوازی اصفهان، قسمت دوم

5-قطعه همگام (ضربی بیداد)

6-آوازی اصفهان قسمت سوم

7-چهارمضراب وصال