logo-mini

مرهم ۲۰۱۰

آلبوم مرهم – تکنوازی سنتور – اصفهان سل (چپ کوک)

آهنگساز و نوازنده سنتور : مرتضاپورعلی

سازندگان سنتور نه خرک سل کوک: مجید و حمید صفری – صدابردار : علیرضا تجویدی نژاد –

ضبط در اردیبهشت ماه هزار و سیصد و هشتاد و نه خورشیدی – استودیو آوای شباهنگ (استاد تجویدی)

تهران – ایران

۱- آوازی اصفهان، قسمت اول
۲-قطعه مرهم (چهارمضراب اصفهان)
۳-بداهه نوازی ضربی در اصفهان
۴-آوازی اصفهان، قسمت دوم
۵-قطعه همگام (ضربی بیداد)
۶-آوازی اصفهان قسمت سوم
۷-چهارمضراب وصال