logo-mini

مرهم 2010

آلبوم مرهم – تکنوازی سنتور – اصفهان سل (چپ کوک)

آهنگساز و نوازنده سنتور : مرتضاپورعلی

سازندگان سنتور نه خرک سل کوک: مجید و حمید صفری – صدابردار : علیرضا تجویدی نژاد –

ضبط در اردیبهشت ماه هزار و سیصد و هشتاد و نه خورشیدی – استودیو آوای شباهنگ (استاد تجویدی)

تهران – ایران

1- آوازی اصفهان، قسمت اول
2-قطعه مرهم (چهارمضراب اصفهان)
3-بداهه نوازی ضربی در اصفهان
4-آوازی اصفهان، قسمت دوم
5-قطعه همگام (ضربی بیداد)
6-آوازی اصفهان قسمت سوم
7-چهارمضراب وصال