فیلم

[vc_row][vc_column][toranj_double_carousel_container show_nav=”yes” autoplay=”yes” duration=”4″][toranj_double_carousel_item bgcolor=”#663333″ title=”2015″ big_title=”Six Days” add_socials=”yes” image=”1016″ instagram=”https://www.instagram.com/pouraliam/”]

شش روز

1393- فیلم کوتاه شش روز با بازی مرتضی پورعلی شش روز[/toranj_double_carousel_item][toranj_double_carousel_item bgcolor=”#330033″ title=”2014″ big_title=”To Be & Not to Be” add_socials=”yes” image=”840″ instagram=”https://www.instagram.com/pouraliam/”]

بودن و نبودن

1392- فیلم سینمایی بودن و نبودن با بازی مرتضی پورعلی بودن و نبودن[/toranj_double_carousel_item][toranj_double_carousel_item bgcolor=”#333333″ title=”2012″ big_title=”The Room” add_socials=”yes” image=”803″ instagram=”https://www.instagram.com/pouraliam/”]

اتاق

1390- فیلم سینمایی اتاق با بازی مرتضی پورعلی اتاق[/toranj_double_carousel_item][toranj_double_carousel_item bgcolor=”#210000″ title=”2010″ big_title=”The Wage” add_socials=”yes” image=”784″ instagram=”https://www.instagram.com/pouraliam/”]

دستمزد

1388- فیلم کوتاه داستانی دستمزد اثر مرتضی پورعلی دستمزد[/toranj_double_carousel_item][toranj_double_carousel_item bgcolor=”#003333″ title=”2010″ big_title=”Yellow Card” add_socials=”yes” image=”761″ instagram=”https://www.instagram.com/pouraliam/”]

کارت زرد

1388- سریال کارت زرد شبکه پنج سیما با بازی مرتضی پورعلی کارت زرد[/toranj_double_carousel_item][toranj_double_carousel_item bgcolor=”#660000″ title=”No One Knows About – 2008″ big_title=”Persian Cats” add_socials=”yes” image=”751″ instagram=”https://www.instagram.com/pouraliam/”]

گربه های ایرانی

1386- کارآموزی بازیگری جلوی دوربین در فیلم سینمایی “کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد” ساخته بهمن قبادی گربه های ایرانی[/toranj_double_carousel_item][toranj_double_carousel_item bgcolor=”#000033″ title=”Official Websites of” big_title=”MortezaPourAli” add_socials=”yes” image=”847″ instagram=”https://www.instagram.com/pouraliam/”]

بازگشت

ره رو منزل عشقیم و ز سرحد عدم/ تا به اقلیم وجود این همه راه آمده‌ایم ❤️🌹 بازگشت به صفحه اصلی[/toranj_double_carousel_item][/toranj_double_carousel_container][/vc_column][/vc_row]