logo-mini

نَفَس مرتضاپورعلی

Share

نَفَس مرتضاپورعلی

نَفَس عاشقانه ای برای پروردگار برتر، یکتای منزّه، بخشنده ی مهربان

بداهه نوازی سنتور و بدیهه سرایی مرتضاپورعلی

طالقان، ایران، شهریور ۱۳۹۵

صوتی:

۱-مقدمه قطعه نفس
۲-قطعه نفس ، شاعر و آهنگساز و خواننده: مرتضاپورعلی
۳-چهارمضراب نفس

با تو می رقصم با تو می خوانم با تو می بویم با تو نَفَس می کِشم

با تو دنیا را زیباتر می بینم با تو شادم می رقصم هر دَم

با تو می رقصم با تو می خندم

با تو نَفَس می کِشَم

دَم و بازدَم

دَم و بازدَم

دَم و بازدَم

دَم و بازدَم

تصویری کامل :


امکان ارسال نظر موجود نیست