logo-mini

خوابِ شیرین

Share

خوابِ شیرین


با هر نگاهت با جهانم حرف‌ها داری
از کنجِ محزونِ دلم «اندوه‌بردار»ی

صبحِ امیدی در شبان‌گاهِ جگرسوزم
هم دانه‌ای، هم دام، هم دلخواه و دلداری

من چایِ سردِ تلخی از دنیای خود دلگیر
تو شیرِ گرمِ تازه‌ای: توفیقِ اجباری-
می‌آیی و طعمِ جهانم تازه می‌گردد
آنی؛ دگرگون می‌شود این حالِ تکراری

هر روز با نامت شروعی تازه دارم من
ای خوابِ شیرین و خیالِ خامِ بیداری!


در ۲۴ دی‌ماه ۱۳۹۲ : ۷ و چهل دقیقه شب

ایران | تهران

شاعر و گوینده: مرتضی پورعلی


امکان ارسال نظر موجود نیست